Ứng dụng hướng nghiệp cho trẻ độc quyền tại POLYPOLY’s exclusive career orientation app for young students

Tìm hiểu thêm - More Info

Ứng dụng Smart Prediger của POLY giúp học viên nhận sở thích và năng khiếu của bản thân.POLY's Smart Prediger app helps students discover their own interests and talents.

 • Bài trắc nghiệm thú vị với 52 thẻ hình ảnh.
 • Khác xa với các bài kiểm tra giấy bút thường dùng và phương pháp hỏi đáp.
 • Dễ dàng thao tác và tra cứu kết quả.
 • Đề xuất nghề nghiệp, chuyên ngành học tập, mẫu người đại diện phù hợp và đề xuất các sách hay.
 • Dữ liệu sẽ được quản lý một cách có hệ thống liên tục, không đơn lẻ (cho học viên POLY).
 • Fun quiz with 52 picture cards.
 • Different from the usual pen and paper tests and interview methods.
 • Easy to navigate and look up results.
 • Suggest a career, major of study, role models and relevant books.
 • Data will be systematically managed continuously (only for POLY students).

Thông qua bài kiểm tra Prediger của POLY, học viên có thể:

 • Hiểu rõ hơn những điểm mạnh và điểm yếu của mình.
 • Khám phá ra năng lực và tiềm năng của bản thân.
 • Đặt ra các mục tiêu phù hợp và lên kế hoạch làm sao để thực hiện những ước mơ của bản thân một cách cụ thể.

With the POLY Smart Prediger Test, students can:

 • Better understand their strengths and weaknesses.
 • Discover their own abilities and potential.
 • Set appropriate goals and detailed plans to achieve successes.

Phụ huynh cho con chọn đáp án gần đúng với ngành nghề hoặc hoạt động yêu thích của con.Với các bé nhỏ, phụ huynh có thể cùng làm chung với con.

Please ask your child to choose the card that is closest to their favorite job or activity.For small children, you can assist guide them through the test.

1/5

Kiến trúc

Building things

Bán hàng

Selling things

Phân chia

Sorting

Bày tỏ ý kiến

Expressing opinions

Di chuyển

Travelling

Trợ giúp

Helping others

Quan sát, ghi chép

Recording

Phát minh

Inventing

Thu thập

Collecting things

Giảng dạy

Teaching people

Nghiên cứu

Researching

Khắc phục sự cố

Solving problems

Sử dụng công cụ

Using tools

Hướng dẫn

Leading others

Tính toán

Calculating

Đưa ra ý tưởng

Thinking of ideas

Vận hành

Controlling Machines

Làm việc nhóm

Working with others

Phân tích

Analyzing

Viết lách

Writing

Phụ huynh vui lòng cung cấp tên và số điện thoại để nhận kết quả.Please provide your name and phone number to get the results.

call call