Giới thiệu

NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP GIÁO DỤC TOÀN CẦU

Kể từ khi được thành lập năm 1999, chúng tôi đã giới thiệu thành công một chương trình Bắc Mỹ hoàn chỉnh tại Hàn Quốc. Qua những nỗ lực và sự tận tụy không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên của Trung Tâm Nghiên Cứu, POLY có thể mang đến cho bạn một nội dung giáo dục tốt nhất và một chương trình học được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên trong khu vực.

Hệ thống các trung tâm nghiên cứu và phát triển toàn cầu

Hệ thống Công nghệ Thông tin toàn cầu

Bộ phận thông tin truyền thông

Bộ phận xuất bản

Bộ phận hậu cần

44 trung tâm khắp Hàn Quốc