Điểm khác biệt

Đội ngũ giáo viên

GIÁO VIÊN POLY

Giáo viên tốt nhất cho học viên tốt nhất.

Mang trên vai sứ mệnh đào tạo nên những “Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu Tương Lai”, Giáo viên POLY là những người giỏi nhất tại Bắc Mỹ. Họ phải hoàn hảo cả trong chuyên môn và kỹ năng sư phạm để truyền đạt tốt nhất đến học viên.

TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN

 1. Sau khi chọn được những ứng viên đáp ứng chính xác tiêu chuẩn tại Bắc Mỹ
   
 2. Trung tâm nhân sự sẽ sàng lọc ứng viên một lần nữa với tiêu chuẩn cao và nghiêm ngặt hơn
   
 3. Quản lý cao cấp của phòng đào tạo sẽ trực tiếp phỏng vấn và kiểm tra tỉ mỉ để xác định ứng viên vào vòng trong
   
 4. Trung tâm đào tạo POLY tại trụ sở chính các ứng viên sẽ có bài test cuối cùng liên quan đến cảm xúc trước khi được nhận vào POLY và tham gia chương trình huấn luyện đặc biệt của Giáo Viên Bắc Mỹ

HUẤN LUYỆN GIÁO VIÊN

 1. Định kỳ hai lần một năm POLY sẽ tổ chức Hội thảo Giáo Dục để kiểm tra và hoàn thiện kỹ năng, thái độ trong giảng dạy của Giáo Viên
   
 2. Các chương trình đào tạo sẽ được thành lập, áp dụng và thực hành kỹ lưỡng. Nó sẽ được thảo luận và kiểm tra tính thiết thực khi áp dụng vào thực tiễn
   
 3. Định kỳ ba lần 1 năm POLY tiến hành kiểm tra thể chất – cảm xúc của các Giáo Viên. Với mục tiêu phát triển đội ngũ Giáo Viên có sức khỏe – tinh thần tốt nhất
   
 4. POLY thường xuyên có những chương trình đào tạo đặc biệt dành cho Giáo Viên tại những nước POLY đang đầu tư vì mục tiêu phát triển liên tục và không ngừng