Liên hệ

Bản đồ

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ
44 Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Phone:
08.541.107.659
Skype:
tu.tranngoc18

Email:polycare@polyvietnam.edu.vn

Web: www.polyvietnam.edu.vn

phản hồi: