Tin tức & hình ảnh

RandD

Xây dựng chương trình Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu tương lai

Sự liên kết các bộ phận POLY R&D của Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Việt Nam  R & D với mục tiêu tạo ra một dự án nghiên cứu quốc tế và phát triển nên chương trình Nhà Lãnh Đạo toàn cầu tương lai hoàn thiện dành cho học viên của POLY toàn cầu.

POLY R&D HÀN QUỐC

RandD1

Bộ phận R & D 1

POLY kết hợp các bí quyết làm thế nào để phát triển một chương trình giảng dạy tốt nhất với các chương trình đào tạo tối ưu hóa của Bắc Mỹ.

Bộ phận R & D 2

Nghiên cứu thiết kế chương trình giáo dục mầm non uy tín ở Bắc Mỹ, dành riêng cho học sinh mẫu giáo nhằm có sự tăng trưởng và phát triển hoàn thiện nhất.

Bộ phận R & D 3

Nghiên cứu chương trình học phù hợp với độ tuổi thanh thiếu niên với mục tiêu hoàn thiện các kỹ năng dành cho Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu tương lai.

Các bài viết liên quan khác :