Đăng ký học

Chương trình Phonics giúp học sinh làm quen với cách phát âm, nối âm như học sinh bản xứ. Các em sẽ được học bảng chữ cái, tìm hiểu sự khác nhau giữa cách phát âm của Tiếng Việt và Tiếng Anh, làm quen với chủ điểm từ vựng thông dụng của Tiếng Anh trong lớp học, chào hỏi xã giao

Cấp lớp Thời gian (Ngày học) Tiết học/Tuần Môn học
SPiA 9:45 - 12:20 a.m (thứ 7, CN) 24/10 - 06/03 - 8 Tiết Phonics & Reading, Listening & Speaking

Tập trung xây dựng cho các em nền tảng phát âm vững chắc dựa trên giáo trình Phonics và tạo hứng thú giao tiếp với giáo trình English in Joy. Các em được rèn luyện các kỹ năng giao tiếp thông qua 4 fun corners và có thể tự tin đúng trước lớp trình bày các tác phẩm của mình với phát âm to, rõ, chuẩn xác.

Cấp lớp Thời gian (Ngày học) Tiết học/Tuần Môn học
SP1-A1 9:45 - 12:20 a.m (thứ 7, CN) 19/09 - 17/01 - 8 Tiết Phonics & Reading, Listening & Speaking
SP1-A2 14:30 - 17:05 p.m (thứ 7, CN) 05/09 - 03/01 - 8 Tiết Phonics & Reading, Listening & Speaking
SP1-B1 7:45 - 10:20 a.m (thứ 7, CN) 06/09 - 09/01 12/12 - 24/04 (New) - 8 Tiết Phonics & Reading, Listening & Speaking
SP1-B2 9:45 - 10:20 a.m (thứ 7, CN) 06/09 - 09/01 07/11 - 20/03 (New) - 8 Tiết Phonics & Reading, Listening & Speaking

Các em đã có thể giao tiếp rõ ràng, chuẩn xác bằng tiếng Anh. Ở lớp, các em có thể tự tin phát biểu trong khoảng 3 phút về các chủ điểm đã học. Các em đã đọc được đoạn văn khoảng 300 – 400 từ vựng, và chuyển từ nghe hiểu sang đọc hiểu. Giờ đây, đọc sách là một phần trong giờ học tại Mastery Learning Center.

Cấp lớp Thời gian (Ngày học) Tiết học/Tuần Môn học
SP2-A1 7:45 - 10:20 a.m (thứ 7, CN) 05/12 - 17/04 - 8 Tiết Reading & Writing, Listening & Speaking

Các em có thể trình bày quan điểm một cách mạch lạc và tự tin với vốn kiến thức được mở rộng hay đọc lưu loát một cuốn truyện dày và tóm lược được nội dung hoặc viết bài luận diễn đạt và chia sẻ quan điểm. Tại lớp, các em có thể tự tin thuyết trình tiếng Anh từ 5 đến 7 phút, sau đó trả lời các câu hỏi chất vấn từ bạn học, giáo viên.

Cấp lớp Thời gian (Ngày học) Tiết học/Tuần Môn học
SP3A1/A2 14:30 - 17:05 a.m (thứ 7, CN) 05/09 - 03/01 - 8 Tiết Reading & Writing, Listening & Speaking

Các em được xây dựng ngôn từ, tư duy và lý luận chặt chẽ, vượt trội hơn rất nhiều so với các cá nhân khác cùng trang lứa. Các em có thể viết bài luận từ 200 đến 500 từ để trình bày quan điểm hay phân tích vấn đề. Việc tham gia Project Based Learning giúp phát huy tối đa năng lực các em; và xây dựng các kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21.

Cấp lớp Thời gian (Ngày học) Tiết học/Tuần Môn học