Đăng ký học

Lịch học các lớp trong Tuần

Chương trình Phonics giúp học sinh làm quen với cách phát âm, nối âm như học sinh bản xứ. Chương trình cũng hỗ trợ học sinh giao tiếp tự tin, lưu loát; đồng thời phát triển kỹ năng đọc hiểu từ cơ bản đến nâng cao theo từng cấp độ.

Đối tượng: Học sinh từ 6 tuổi đến 9 tuổi

Cấp lớp Thời gian (Ngày học) Tiết học/Tuần Môn học
ELP 1 4:30p.m – 5:55p.m (thứ Ba, Năm) 4 Tiết Phonics & Reading, Listening & Speaking
ELP 2 4:30p.m – 5:55p.m (thứ Ba, Năm) 4 Tiết Phonics & Reading, Listening & Speaking
ELP 3 4:30p.m – 5:55p.m (thứ Ba, Năm) 4 Tiết Phonics & Reading, Listening & Speaking
ELP 4 4:30p.m – 5:55p.m (thứ Ba, Năm) 4 Tiết Phonics & Reading, Listening & Speaking

Chương trình được thiết kế dành cho học sinh chuẩn bị học trường Quốc tế, hoặc có nhu cầu phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc,Viết, Từ vựng, Ngữ pháp một cách hiệu quả nhất.

Đối tượng: học sinh từ 8 tuổi đến 14 tuổi

Cấp lớp Thời gian (Ngày học) Tiết học/Tuần Môn học
SSP1 6:00p.m – 7:25p.m (thứ Ba, Năm) 4 Tiết Reading & Writing, Listening & Speaking, Vocabulary
SSP2 6:00p.m -7:25p.m (thứ Ba, Năm) 4 Tiết Reading & Writing, Listening & Speaking, Grammar & Writing
SSP3 6:00p.m -7:25p.m (thứ Ba, Năm) 4 Tiết Reading & Writing, Listening & Speaking, Vocabulary
SSP5 6:00p.m -7:25p.m (thứ Ba, Năm) 4 Tiết Reading & Writing, Listening & Speaking, Grammar
SSP7 6:00p.m -7:25p.m (thứ Ba, Năm) 4 Tiết Reading & Writing, Speaking (PEBL), Grammar

Chương trình ELE tích hợp giảng dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, từ vựng và kiến thức nền giúp các em đọc hiểu, viết luận, giao tiếp và tương tác hiệu quả với môi trường xung quanh

Đối tượng: Học sinh tiểu học từ lớp 1 - lớp 5

Cấp lớp Thời gian (Ngày học) Tiết học/Tuần Môn học
M1B 4:30p.m – 5:55p.m (thứ Hai, Tư, Sáu) 6 Tiết Reading, Vocabulary, Grammar, Writing
V1B 4:30p.m – 5:55p.m (thứ Hai, Tư, Sáu) 6 Tiết Reading, Vocabulary, Phonics
A1B 4:30p.m – 5:55p.m (thứ Hai, Tư, Sáu) 6 Tiết Reading, Vocabulary, Grammar, Writing
A2B 4:30p.m – 5:55p.m (thứ Hai, Tư, Sáu) 6 Tiết Reading, Vocabulary, Grammar, Writing
M2B 4:30p.m – 5:55p.m (thứ Hai, Tư, Sáu) 6 Tiết Reading, Vocabulary, Grammar, Writing
A3B 4:30p.m – 5:55p.m (thứ Hai, Tư, Sáu) 6 Tiết Reading, Vocabulary, Grammar, Writing
M3B 4:30p.m – 5:55p.m (thứ Hai, Tư, Sáu) 6 Tiết Reading, Vocabulary, Grammar, Writing, Debate
A4B 6:00p.m – 7:25p.m (thứ Hai, Tư, Sáu) 6 Tiết Reading, Vocabulary, Grammar, Writing, PBL
M4B 6:00p.m – 7:25p.m (thứ Hai, Tư, Sáu) 6 Tiết Reading, Grammar, Writing, PBL, Debate
A5B 6:00p.m – 7:25p.m (thứ Hai, Tư, Sáu) 6 Tiết Reading, Grammar, Writing, PBL
M5B 6:00p.m – 7:25p.m (thứ Hai, Tư, Sáu) 6 Tiết Reading, Grammar, Writing, PBL, Debate

Chương trình được thiết kế theo chuẩn Bắc Mỹ giúp học sinh hoàn thiện kiến thức khoa học, tự nhiên và xã hội; nâng cao khả năng tiếng Anh ở mức độ cao nhất là tranh luận; và ứng dụng vào trong cuộc sống một cách hữu hiệu, sẵn sàng để trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu của thế kỷ 21.

Đối tượng: Học sinh THCS từ lớp 6 – lớp 9

Cấp lớp Thời gian (Ngày học) Tiết học/Tuần Môn học
Spark (PAS C) 6:00p.m – 8:15p.m (thứ Ba, Năm) 6 Tiết Reading, Social Science, Listening &Speaking
Crossroads (PAS E) 6:00pm – 8:15pm (thứ Hai, Tư) 6 Tiết Reading, Social Science, Debate
Pinnacle (PAS 6) 6:00p.m – 8:15p.m (thứ Ba, Năm) 6 Tiết Literature, Social Studies, Science, Debate
Summit (PAS 7) 6:00p.m – 8:15p.m (thứ Hai, Tư) 6 Tiết Literature, Social Studies, Science, Debate