Tin tức & hình ảnh

CUỘC THI TRANH LUẬN & HÙNG BIỆN

  • Phần thi của Cô Bé nói về suy nghĩ của mình
  • Phần tranh luận bằng Tiếng Anh của các Thí Sinh
  • Tổng hợp cuộc thi qua các năm
  • Tổng hợp phần trình bày – tranh luận của cuộc thi qua các năm
  • Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh - POLY Speech Contest 2015
  • POLY - Vòng loại cuộc thi poly phonics contest 2016