Tin tức & hình ảnh

HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP

  • Bé học cùng Cô Giáo
  • Bé học trong giờ làm thủ công
  • Bé tập thể dục cùng các bạn
  • 1 ngày của bé tại POLY
  • POLY - RỘN RÀNG NGÀY KHAI GIẢNG POLY SUMMER FUN 2016
  • Poly kid club 2016
  • Poly summer fun – giờ ngoại khoá tại vietopia, bé học mà chơi