TIẾNG ANH THIẾU NIÊN (TỪ 11 TUỔI TRỞ LÊN)

Chương trình giảng dạy củng cố và xây dựng cho các học viên đầy đủ về cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Bên cạnh kiến thức học thuật, chương trình đưa ra các chủ đề thực tiễn nhằm giúp các em vận dụng khả năng tư duy ngôn ngữ một cách liên tục, đồng thời kết hợp và phát huy các kỹ năng 4Cs (Hợp tác - Tư duy phản biện - Sáng tạo - Làm việc nhóm). Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng chinh phục bài thi và sẵn sàng cho những mục tiêu học tập trong tương lai.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Hoàn thiện các kỹ năng Và phát triển việc sử dụng ngôn ngữ ở cấp độ nâng cao.

  • - Sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác cả về thanh âm và ngữ điệu
  • - Thoải mái tham gia vào các cuộc trò chuyện về chủ đề quen thuộc
  • - Thực hiện thuyết trình một cách có hệ thống về hầu hết các chủ đề đã được học
  • - Trau dồi kỹ năng hùng biện và diễn đạt ý tưởng mạch lạc
  • - Kiến thức học thuật vững vàng, tư duy rộng mở
  • - Sẵn sàng chinh phục các chứng chỉ quốc tế với điểm số cao
Cấp độ Tương Đương: KET & PET