CHƯƠNG TRÌNH NAC PAS

NAC

Chương trình tiếng Anh phổ thông Bắc Mỹ

CHƯƠNG TRÌNHPAS

PAS

 • Chương trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ phát triển kiến thức của học sinh thông qua các môn học như: Khoa học, Nghiên cứu Xã hội, Văn học; nâng cao trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao nhất là tranh luận, hùng biện và trình bày quan điểm. Học sinh có thể ứng dụng những gì đã học vào thực tiễn và vươn tới trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu của thế kỷ 21.
 • Trình độ tương đương học sinh bản xứ cùng độ tuổi.

Lứa tuổi: Học sinh trung học từ lớp 6 đến lớp 8.

HỖ TRỢ HỌC THUẬTPAS

 1. Giáo trình cải tiến độc quyền, liên kết với các nhà xuất bản lớn
  McGraw-Hill, Houghton Mifflin Harcourt.
 2. Hệ thống bài tập trực tuyến e-POLY.
 3. Chương trình luyện đọc Quốc tế
  Accelerated Reading (AR).
 4. Read-Up
  Chương trình luyện kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng thuyết trình cho học viên.
 5. Kiểm tra thường xuyên
  Kiểm tra hàng tháng và cuối kỳ.
 6. Hỗ trợ lớp phụ đạo miễn phí cho học viên khi cần thiết.
 7. Đội ngũ cố vấn thường xuyên cập nhật tình hình và kết quả học tập của học viên.